Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Zomboid -Lỗi không thể connect server multiplay - KO thể download map

bởi vicpham

20 March 2024

440

2

được liên kết với bài viết Project Zomboid

Lỗi không thể connect server multiplay - KO thể download map

Mình vào server của bạn mình thì nó báo thế này

  • SW (Bá) Quản trị viên

    người host tạo map mod hay map có sẵn trong game?
    nếu là map mod thì người vào phòng đã cài đúng và đủ mod giống chủ phòng chưa?

  • SW (Bá) Quản trị viên

    sửa lại bài viết thêm tên game vào

Chatbox