Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi giải nén game Aliens Fireteam Elite

bởi duong

03 August 2022

183

1

được liên kết với bài viết Aliens: Fireteam Elite

game bị lỗi không thể giải nén game và nó ở lỗi path này: E:\Games\Aliens.Fireteam.Elite.v1.0.0.88437_LinkNeverDie.Com_4.rar: Checksum error in Aliens.Fireteam.Elite.v1.0.0.88437_LinkNeverDie.Com\Endeavor\Content\Paks\pakchunk1-WindowsNoEditor.pak. The file is corrupt

  • SW (Bá) Quản trị viên

    vậy thì bạn tải lỗi rồi, tải lại thôi, nhớ dùng IDM để tải. FAQs đã nói về vấn đề này rồi sao bạn còn hỏi nhỉ?

Chatbox