Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Không load được world Project Zomboid

15 September 2023

797

1

được liên kết với bài viết Project Zomboid

Mình tải được game và vào game tạo nhân vật. Sau đó khơi chạy thế giới thì nó đứng luôn không vào được thế giới. Ai có kinh nghiệm chia sẻ mình fix lỗi này với ><

Chatbox