Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

xin phần mềm việt hoá game sunkenland

10 March 2024

772

2

được liên kết với bài viết Sunkenland

cho mình hỏi là ad mở file này = phần mềm gì vậy

localization-assets-english(en)_assets_all.bundle 

xin phần mềm việt hoá game sunkenland

  • Câu trả lời được bình chọn
  • SW (Bá) Quản trị viên

    UABE hoặc UABEA nhé bạn
    bạn định dịch chuẩn lại hay gì?

Chatbox