Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Warhammer 40k Darktide lỗi backend error - error signing in

bởi Giakhiem

20 August 2023

368

2

được liên kết với bài viết Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40k Darktide lỗi Backend và không đăng nhập vào được ạ dù Xbox live và Steam có đầy đủ. Lỗi Installapp thì em mò dc rồi đã có game trên thanh sear barWarhammer 40k Darktide Warhammer 40k Darktide

Chatbox