Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Vấn đề về việc game không nhận tay cầm của người join trong Steam remote play together

26 June 2023

517

2

Mình và bạn mình kết nối qua steam remote nhưng chỉ nhận tay cầm của host, tay của người kết nối vào thì không nhận. Mình có thử rút ra cắm lại nhưng vẫn không được, Mong ad hỗ trợ mình với, mình có đọc trong FAQ nhưng clip bị xóa mất r :(

Chatbox