Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Update v15.21.00 của Monster hunter world có gì

05 June 2024

487

2

được liên kết với bài viết Monster Hunter World

Mn cho mình hỏi là update v15.21.00 của MHW có gì mà ad ghi là không cần thiết vậy?

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bên nhà phát hành update nhưng không thấy ghi gì, cộng thêm việc sau khi update phải đổi đường dẫn save qua chỗ khác nên mình ghi là không cần thiết và không khuyến khích update lên làm gì cả

Chatbox