Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[update game] update valheim lên bản v.0.126.9 (stable version)

02 August 2023

263

1

admin ơi hiện tại game vẻ đang bị out of date nên ko vào đc các server khác. Mong admin sớm cập nhật. 

Hiện tại có 1 bạn mới nhất là bản v.0.217.4 nhưng mà nó chỉ là public test (unstable) nên mong admin chỉ cập nhật đến v.0.216.9

Chatbox