Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Tutorial] tạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

bởi kim long

26 June 2021

1700

1

được liên kết với bài viết Battlefield 2

đầu tiên các bạn vào thư mục để game , vào modstạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

vào bf2 tạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

vào AItạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

vào AIDefaulttạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

vào bằng Notepadtạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

chỉnh sửa như trong ảnh tạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

như vầy là xong tạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

rồi save tạo thêm bot trong phần singleplay trong battlefield 2

xong vào game mà chơi thôi
nhấn nút 9 để thả dù , S + space để bay đứng cho F35 

  • SW (Bá) Quản trị viên

    cảm ơn bạn đã đóng góp + set lên thành viên vàng

Chatbox