Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Tutorial] Nhận tay cầm đối với các game Online Steam sử dụng Spacewar (480)

bởi SW (Bá)

08 August 2021

3166

7

Như các bạn đã biết, những game Online Steam sử dụng id 480 của Spacewar thì sẽ không sử dụng được tay cầm (controller), nguyên nhân là do Steam Controller của game Spacewar không hỗ trợ các nút cần thiết


[Tutorial] Nhận tay cầm đối với các game Online Steam sử dụng Spacewar (480)


Thường thì mình sẽ update LND Launcher, thay đổi fake id sang một game khác để steam hỗ trợ tay cầm (thường là Cube Racer).


Nhưng vì lý do công việc bận bịu, không thể update LND Launcher nhiều game và có một số game bắt buộc phải để fake id của game Spacewar mới có thể hoạt động cho nên mình sẽ viết hướng dẫn này để các bạn biết cách tắt Steam Controller của game Spacewar để game có thể nhận được tay cầm.


1. Trước tiên bạn cần phải cài đặt Spacewar (2mb) để nó xuất hiện trong Steam Library (Nhấn vào đây để cài)


2. Sau khi đã cài xong Spacewar ở bước 1 thì bạn vào Steam Library (Thư Viện), tìm game Spacewar click chuột phải vào nó rồi làm theo từng ảnh dưới


[Tutorial] Nhận tay cầm đối với các game Online Steam sử dụng Spacewar (480)

[Tutorial] Nhận tay cầm đối với các game Online Steam sử dụng Spacewar (480)

Chatbox