Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Tại sao máy tôi lại không bao giờ hiện tab để allow game của epic

20 June 2022

422

4

tôi từng chơi khá nhiều game của LND nhưng khi chơi online các game epic yêu cần allow để kết nối thì tôi chưa từng thấy hiện tab có khi đợi 10p


Chatbox