Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Supermarket Simulator người bê vác đồ không hoạt động, đứng im

19 April 2024

796

2

được liên kết với bài viết Supermarket Simulator

chơi game đến lúc thuê được người bê vác đồ thì người bê vác đồ không hoạt động, đứng im

  • Bạn đã cho đồ vào kho chưa?

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bổ sung ảnh đầy đủ thư mục game mình xem sao

Chatbox