Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

SUCCUBUS Lỗi mở game hiện steam

bởi Trần Nam

25 January 2023

850

2

Lỗi mở game SUCCUBUS. Mở file game thì nó mở ra game trên Steam rồi bắt mua ạ. Xin ad cách fix.


  • lam Thành viên

    thành viên 5 năm à, cẩn thận bị cảnh cáo nha :))))

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bạn thêm ảnh đầy đủ thư mục game + chỉ cho mình biết bạn chạy game bằng file nào

Chatbox