Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

SOT video driver crashed and was reset

03 June 2024

260

0

được liên kết với bài viết Sea of Thieves

eror: video driver crashed and was reset

thì fix như thế nào ad, mình thử tìm %LOCALAPPDATA%\Athena\Saved\Config\WinGDK\GameUserSettings.ini để hạ xuống D3DVersion=11 nhưng file trắng không có line nào

Chatbox