Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Sau khi cài update bị chuyển sang Tiếng Đức | tale of arise

bởi Duke

16 January 2023

968

1

lỗi chuyển thành tiếng đức sau khi cài đặt update. P.S: lỗi chỉ xuất hiện khi down update và mình đã nhìn rất kĩ, không có phần chỉnh tiếng lúc cài đặt

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bạn vào %appdata%\LinkNeverDie.Com_SW-GSE\settings\language.txt sửa sang english thử xem sao

Chatbox