Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request] Xin file options.json của cyberpunk 2077 v2.02

07 December 2023

424

2

được liên kết với bài viết Cyberpunk 2077

Mình muốn xin file options.json của game để mình update từ v2.02 lên v2.1 ạ, do file của mình chắc bị thay đổi do mình cài mod.

Vị trí file của file options.json

[!]  Error! Invalid hash for: "D:\Cyberpunk.2077_LinkNeverDie.Com\r6\config\settings\platform\pc\options.json"

Chatbox