Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] Wo Long: Fallen Dynasty Ver. 1.300 + Upheaval in Jingxiang DLC

bởi thaissj33

12 December 2023

130

1

Wo Long đã update bản mới cải thiện rất nhiều về phần tối ưu cũng như thêm nhiều vật phẩm mới và bản trên web của mình đã rất cũ rồi (1.10) . Mong ad update ạ.
Link Version:
https://store.steampowered.com/news/app/1448440?updates=true&emclan=103582791472048355&emgid=3888358641538545175

Chatbox