Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] Pokemon Scarlet & Violet Multiplayer

bởi daito0

21 November 2022

1972

3

Ryujinx LDN đã có update 3.0.1 multiplayer cho Pokemon S & V, link: https://twitter.com/ryujinxemu/status/1594530644360667136?s=46&t=R-OQcBIElOoFtT0zGfacSA

Chatbox