Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] Phasmophobia v4.1.1

07 November 2021

376

1

Phasmophobia vừa có update v4.1.0 Ouji Board, Nightmare balance mới, ad có thể update không ạ?
Cảm ơn

Chatbox