Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request update] Palworld v0.1.3.0

25 January 2024

1412

3

Palworld update 0.1.3.0 rồi ad ạ. Admin update giúp mình với <3

Con game này mà có automatic update thì ngon ad ạ do mình dùng dedicated server update bằng steamcmd nên chạy server là nó auto update bản mới nhất của dedicated server luôn. Mặc dù tắt được update lúc chạy server nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi dùng bản mới nhất ad ạ

Chatbox