Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] Gunfire Reborn Build 20231201 (12836401)

bởi D nGuyễn

02 December 2023

179

1

Hi admin, GFRB đang có major update mới, admin cập nhật giúp ạ

https://store.steampowered.com/news/app/1217060/view/3900742907391312096?l=english

Chatbox