Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] For The King II v1.1.07 + Online

bởi phuc

10 December 2023

114

1

bản cập nhật mới nhất #1.1.07 fix gần như 99% bug của game, mong ad cập nhật ạ 

https://store.steampowered.com/news/app/1676840/view/3868092443212725770

Chatbox