Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] Dinkum v0.8.0 - update#3 Summer Sun

bởi Vo Tan Binh

18 November 2023

281

1

Sau thời gian đợi mòn mỏi thì major update mới Summer Sun mới ra. Ad úp lên giúp với ạ

https://store.steampowered.com/news/app/1062520?emclan=103582791464873594&emgid=5874444266129081771

Chatbox