Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Request Update] Crusader Kings III v1.4.4

bởi Quốc Phú

18 June 2021

234

1

Như tiêu đề, em request update patch 1.4 của game CK3 ạ.
Patch Note: https://store.steampowered.com/news/app/1158310/view/3023584435559643256

Chatbox