Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[REQEST UPDATE] Neptunia Virtual Stars Update v20210407 incl DLC

bởi Hai

21 May 2021

560

1

được liên kết với bài viết Neptunia Virtual Stars

https://store.steampowered.com/app/1399840/Neptunia_Virtual_Stars/

Phiên bản hiện tại là build v20210407 và đã có 21 DLC mới:

Ileheart Pack
Asano Sisters Project Pack
Sifir Esirer Pack
Medwin Toris Pack
Asacre Peace Pack
Iwasimiz Kotoko Pack
Inuyama Tamaki Pack
Pinky Pop Hepburn Pack
Akatsuki UNI Pack
Todoki Uka Pack
WACTOR Pack
Game Club Project Pack
Aogiri High School Pack
Maoh Magrona Pack
Tomari Mari Pack
Tenjin Kotone Pack
INSIDEChan Sisters Pack
ReVdol! Pack
Electronic Fairy Project x Kokounoakumu-Nightmare- Pack
Hibiki Ao Pack
Deluxe Pack

Bài viết đã bị khóa bình luận

  • Câu trả lời được bình chọn
  • Boo Quản trị viên

    Done :sunglasses:

Chatbox