Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Palworld update bản 0.15.1 xong thì bị corrupt data

04 March 2024

938

8

được liên kết với bài viết Palworld

Mình update bản 0.15.1 xong thì hiện bảng này và game hiện black screen luôn , mong ad giúpmình update bản 0.15.1 xong thì hiện bảng này và game hiện black screen luôn , mong ad giúp

Chatbox