Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Palworld lỗi "you are logged into a null online subsystem" not logined

bởi Đức Trung

03 February 2024

2249

2

được liên kết với bài viết Palworld

Khi nhập mã co-op (invite code) hoặc vào join multiplayer game nó bị lỗi vậy là sao vậy mọi ngườilỗi you are logged into a null online subsystem

  • martin Thành viên

    lỗi này là do game chưa nhận được accound id đăng nhập từ steam, bạn nhìn ở góc trên cùng bên phải có chữ "Not Logged in"

    Mình chơi trên Mac M1 dùng Whisky & Game Porting Tool Kit (GPTK) cũng gặp lỗi này. Admin có cách nào add steam account hoặc fake steamid thủ công ko

Chatbox