Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

No Man's Sky v4.45 lỗi không chạy được _Install App.exe

01 December 2023

875

7

được liên kết với bài viết No Man's Sky

No Man's Sky lỗi không chạy được _Install App.exe để add game lên Windows Search

No Man's Sky v4.45 lỗi không chạy được _Install App.exe

Hình ảnh file _Install_App_LinkNeverDie.Com.log

No Man's Sky v4.45 lỗi không chạy được _Install App.exe

Tuy nhiên game vẫn chạy được nếu bật Xbox và chạy trực tiếp trên đường dẫn: [Thư mục game]\Binaries\NMS.exe

No Man's Sky v4.45 lỗi không chạy được _Install App.exe


Từ khóa:
Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo