Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

No Man's Sky không nhấn begin trong game được

04 July 2023

431

1

được liên kết với bài viết No Man's Sky

bản hiện tại e dag chơi là UWP 4.32 đã bật xbox cài services đầy đủ nhưng vào đây k click chuột để chơi dc

Vào được No Man's Sky nhưng không begin được

Chatbox