Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Marvel's Guardians of the Galaxy save game location ?

27 November 2023

284

1

được liên kết với bài viết Marvel's Guardians of the Galaxy

save game location cua con game nay o dau nhi ?

  • SW (Bá) Quản trị viên

    bạn thêm ảnh đầy đủ thư mục game mình xem thử.
    có thể là ở đây nhé:
    C:\Users\Public\Documents\EMPRESS\1088850\remote\1088850\remote

Chatbox