Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi "Patching finished with errors! Check log for details!" Game Palworld

13 February 2024

836

4

Em bị lỗi khi update game

Starting verification process...
OK! Valid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Manifest_DebugFiles_Win64.txt"
OK! Valid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Manifest_NonUFSFiles_Win64.txt"
OK! Valid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Manifest_UFSFiles_Win64.txt"
OK! Valid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Palworld.exe"
OK! Valid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Engine\Programs\CrashReportClient\Content\Paks\CrashReportClient.pak"
OK! Valid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Pal\Binaries\Win64\Palworld-Win64-Shipping.exe"
[!]  Error! Invalid hash for: "D:\game cr@ck\Palworld_LinkNeverDie.Com\Pal\Content\Paks\Pal-Windows.pak"
[!]  Some files do not exist or have incorrect hash!

Patch was not applied!
Lỗi Lỗi

 • SW (Bá) Quản trị viên

  thử giải nén lại rồi cài lại thử chưa?

  • @SW (Bá) dạ rồi, thử vài lần mà vẫn ko thành công ạ

  • SW (Bá) Quản trị viên

   @VickyNancy004 vô lý nhỉ, lúc giải nén game có hiện lỗi gì k
   có gì cài ultraview gửi inbox qua đây mình xem sao
   https://www.facebook.com/linkneverdiecom/

  • @SW (Bá) Lúc cài về giải nén game thì bị lỗi vài lần ạ, sau khi xóa đi cài lại rồi giải nén nhiều lần thì hết bị lỗi giải nén game rồi ạ, còn lỗi update như bài em đăng trên thôi ạ

Chatbox