Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi mod Cyber Tweaks Engine Cyberpunk 2077

16 December 2023

522

0

được liên kết với bài viết Cyberpunk 2077

mình xin cách sửa lỗi window not yet hooked! này với ạ, tải mod cet mà xài k dc 


[2023-12-16 11:00:00 UTC+07:00] [warning] [bool __cdecl D3D12::Initialize(void)] [13328] D3D12::InitializeDownlevel() - window not yet hooked!

Chatbox