Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi mở LND launcher chỉ load chuột chứ không lên

bởi KenIchi

13 May 2024

400

2

được liên kết với bài viết Valheim

Các máy trước của em thì chạy ngon lành. Nhưng mà laptop mà em mới mua thì không chạy được LND launcher, đã tắt window defender, firewall, real time protection, làm hết FAQ nhưng vẫn không mở được launcher.

Lỗi mở LND launcher chỉ load chuột chứ không lên

Chatbox