Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi khi khởi động game Conan Exiles được 10 giây thì crash hiện bảng Bug Reporting

bởi khoa

30 June 2023

682

1

được liên kết với bài viết Conan Exiles

Sau khi mình mở Star game + Create Shortcut, game lên được tầm 10 giây thì văng ra và hiện như bên dưới. Steam và Internet đầy đủ.

Lỗi khi khởi động game Conan Exiles được 10 giây hiện bảng Bug Reporting

Chatbox