Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

LỖI: Internal error 0x01:Ini file not found at

24 November 2021

252

2

được liên kết với bài viết Forza Horizon 5

Mình mở game thì báo lỗi này.

Ad check giúp mình ạ.


LỖI: Internal error 0x01:Ini file not found at

Mình update là đổi file steam_emu.SW bên ngoài giống file thiếu xong thêm vào folder là chạy được.

Nhưng mà vào game đoạn intro là bị crash ạ.

Chatbox