Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi giải nén BeamNG: "Unexpected end of data"

bởi DarkUrbit

24 March 2024

317

1

mình có tải game này và làm đầy đủ các hướng dẫn và game có 2 part có đuôi 7z.001 và 7z.002 nhưng khi mình giải nén bằng 7z bản mới nhất thì nó báo chi tiết: D:\BeamNG.drive.v0.31.2_LinKNeverDie.Com.7z.001
BeamNG.drive.v0.31.2_LinKNeverDie.Com.7z

Cannot open the file as [7z] archive
Unexpected end of data

mong ad hoặc ai có kinh nghiệm giúp mình giải quyếtLỗi giải nén BeamNG:

Chatbox