Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi exception_access_violation

bởi Boo

10 January 2021

179

1

được liên kết với bài viết The Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth

Lỗi exception_access_violation

Nguyên do

Lỗi gây nên do một hoặc một số settings game bug (hoặc không tương thích với hệ thống) gây ra.


Cách khắc phục:

Mở CMD, và copy tất cả lệnh ở ô bên dưới vào:

set dest="%AppData%\My Battle for Middle-earth Files"
md %dest%>nul 2>&1
cd /d %dest%
(
echo AllHealthBars = yes
echo MusicVolume = 60.000000
echo AmbientVolume = 70.000000
echo SFXVolume = 100.000000
echo VoiceVolume = 80.000000
echo MovieVolume = 80.000000
echo AudioLOD = High
echo UseEAX3 = no
echo Brightness = 50
echo HasGotOnline = yes
echo IdealStaticGameLOD = UltraHigh
echo StaticGameLOD = UltraHigh
echo Resolution = 1920 1080
echo ScrollFactor = 50
echo FlashTutorial = 0
echo HasSeenLogoMovies = yes
echo TimesInGame = 1
)>Options.ini

exit


Lưu ý:

- Như đã đề cập bên trên, chỉ có một hoặc một số settings gây lỗi nhưng chưa xác định là cái nào. Các cậu có thể thay đổi settings trên cho phù hợp nếu cần thiết (ví dụ Resolution).

- Nếu có ai dành thời gian thử nghiệm và xác định cụ thể settings nào gây lỗi, vui lòng comment bên dưới để đóng góp cho bài viết. Xin cảm ơn.

Chatbox