Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi dll Dying Light 2

bởi hung19841

02 June 2024

167

1

được liên kết với bài viết Dying Light 2 Stay Human

Cứu em với,Lúc Mở Dying Light 2 Thì Nó Hiện Lỗi Như Này (Đã Update Driver,Cài Đủ C++)

Lỗi Dying Light 2


Sau Khi Cài Cái DLL Thiếu Ở Bên Trên Thì Nó Hiện Như Này.Cho Em Hỏi Có Cách Fix Nào Không Ạ

Lỗi Dying Light 2

Từ khóa:
  • SW (Bá) Quản trị viên

    uhm "Đã Update Driver,Cài Đủ C++" mà sao chừa lại thằng DirectX (và 1 mớ thứ khác trong FAQs) không cài vậy bạn?

Chatbox