Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi “Could not find SWconfig.ini” Steam fix Dlc Unlocker Assassin’s Creed Syndicate

bởi Khoa

06 March 2024

688

2


Mình bỏ Dlc unlocker thì game chạy bth nhưng thiếu dlc (jack the ripper,...) . Tuy nhiên bỏ steam fix vào thì lỗi "Could not find SWconfig.ini" và không vào được game

Lỗi “Could not find SWconfig.ini” Steam fix Dlc Unlocker Assassin’s Creed Syndicate

Chatbox