Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi Batclaw trong game Batman Arkham City

bởi ChristmasHo

28 October 2021

692

3

được liên kết với bài viết Batman: Arkham City Game Of The Year Edition


Video minh họa phân đoạn để admin dễ hình dung

Khi nhấn space để thu hồi batclaw, thì lại không rút được,  phân đoạn Torture Chamber

  • Admin Quản trị viên

    Yêu cầu bạn quay lại confirm câu trả lời của bạn duong ở dưới rồi đóng post

  • duong Thành viên

    phải là left control mới đúng, do mình hay đổi từ left control sang left shift để dùng

  • duong Thành viên

    cái này muốn rút lại batclaw thì dùng nút left shift nha

Chatbox