Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi 0xc000007b Guilty Gear Xrd và Guilty Gear XX

bởi asami

27 October 2023

325

1

Sau khi đọc FAQs và tuân thủ theo bằng cách đọc kĩ hướng dẫn và tải các file dll, disable hết OneDrive và Windows Defender thì em vẫn bị lỗi ạ.

Lỗi 0xc000007b Guilty Gear Xrd và Guilty Gear XX

Lỗi 0xc000007b Guilty Gear Xrd và Guilty Gear XX

  • SW (Bá) Quản trị viên

    chỗ nào trên web hướng dẫn tải dll vậy ông thần? vì tải dll mới bị lỗi này đó ông thần

Chatbox