Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

License verification was cancelled

bởi Cường

13 December 2023

947

2

được liên kết với bài viết Clip Studio Paint EX 1.9.4

mình làm theo video tới bước nhập mã key thì máy mình nó báo license verification was cancelled, nó không giống như trong video.


license verification was cancelled


  • Admin Quản trị viên

    1 là bạn chưa copy cái mình nói trong Video hoặc copy sai.
    2 là bạn chưa tắt mạng. Mình nghi ngờ trường hợp này hơn vì bạn tua tua thì có thể sót.

    • @Admin MÌnh đã tắt mạng rồi á, dùng phần mềm firewall kia, và copy cả dòng không được xong copy cái một cũng không được

Chatbox