Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Last Epoch lỗi nhiệm vụ The Summit

bởi WadePham

02 March 2024

261

1

được liên kết với bài viết Last Epoch

Nhiệm vụ The Summit sau khi đánh boss xong thì ông già Keeper Balthas không ra khỏi lồng, không xuất hiện nhiệm vụ mới. Đánh boss xong 2 lần nhưng vẫn không được.

  • SW (Bá) Quản trị viên

    update lên v1.0.1.2 thử xem hết lỗi không nhé bạn, game còn rất nhiều bug

Chatbox