Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Làm cách nào để kích hoạt Adventure Pass trong MC Dungeon

14 January 2024

266

0

được liên kết với bài viết Minecraft Dungeons

Làm cách nào để kích hoạt Pass mặc dù bản cr@ck đã bao gồm DLC nhưng khi vào game thì Pass vẫn khóa ko cách nào kích hoạt được, xin được giúp đỡ!!

Làm cách nào để kích hoạt Adventure Pass trong MC DungeonLàm cách nào để kích hoạt Adventure Pass trong MC Dungeon

Làm cách nào để kích hoạt Adventure Pass trong MC DungeonLàm cách nào để kích hoạt Adventure Pass trong MC Dungeon

Từ khóa:
Chatbox