Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Không thể save game Fate/Samurai Remnant

bởi Aiba

05 October 2023

1124

2

được liên kết với bài viết Fate/Samurai Remnant

Khi mà save game thì nó bị báo file corrupted thì phải sửa sao thế mọi người?

Không thể save game

Chatbox