Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Không thể load vào game

13 January 2021

176

4

được liên kết với bài viết Grand Theft Auto 5

Em vừa update lên 1.52. e đã chép [email protected], nhưng khi khởi dộng lên chọn vào cốt truyện thì được khoảng 20-30s sẽ tự động tắt.(load đén phần hình ảnh của trevol, vừa load đến đấy thì tắt.)

Chatbox