Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Không save được game trong fallout4

bởi Pham Van

14 May 2024

226

1

được liên kết với bài viết Fallout 4

em không thể tìm thấy thư mục fallout4 trong document/mygame dường như nó k có ở đó và vào game thì cũng không có lưu lại mặc dù bấm nút lưu trong game thì vẫn kh có gì xảy ra. Out game vào lại là chơi mới luôn

Chatbox