Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

It Takes Two + Online Steam Remote

bởi Minh Còi

29 May 2021

836

1

được liên kết với bài viết It Takes Two

Em có steam remote với đứa bạn. Đứa bạn em đã connect tay cầm và steam remote đã nhận tay cầm, nhưng vào game thì đứa bạn em không điều khiển được. Em xin được ad chỉ giáo, em cảm ơn.

  • Admin Quản trị viên

    Bạn biết phân quyền cho người dùng chưa ? Bạn chưa phân quyền cho người ta thì người ta điều khiển kiểu gì ?

Chatbox