Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

RE2 remake lỗi ini file not found mặc dù trong thư mục đã có file "steam_emu.ini"

14 August 2023

1094

1

được liên kết với bài viết Resident Evil 2 Remake

em khá là thắc mắc trong thư mục có file này rồi sao nó báo là not found ạ !

ini file not found mặc dù trong thư mục đã có file

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo