Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Hướng dẫn] Premiere Pro 2020 không tìm thấy Keyboard Shortcut

17 June 2021

1443

1

Như tiêu đề trên lúc trước mình có đặt câu hỏi và đã tự kiếm ra được solution và mình đăng bài này để đề phòng có những bạn giống mình.

Lỗi của mình bắt đầu là do mình cài đặt ứng dụng Premire mà chọn custom directory


[SOLVED] Premiere Pro 2020 - Không tìm thấy Keyboard Shortcut


Chính vì thế nên khi mình mở ứng dụng lên thì nó sẽ trỏ đến thư mục Win "Users\[user name]\Documents\Adobe\Premiere Pro\[version]\Profile-CreativeCloud-\Win\" để lấy nhưng không lấy được gì vì file empty nên mới xuất hiện lỗi đó


[SOLVED] Premiere Pro 2020 - Không tìm thấy Keyboard Shortcut


[SOLVED] Premiere Pro 2020 - Không tìm thấy Keyboard Shortcut


Làm sao giải quyết ?

Mình tìm lại được cái file .ksy của bàn phím (nằm trong "D:\Adobe\Premiere Sample\App\Adobe Premiere Pro 2020\Keyboard Shortcuts\es") và mình copy file .ksy mình cần dùng và paste lại trên file Win nãy. 

Cuối cùng mở ứng dụng lại là nó trỏ tới mà mở file .ksy đó ra thôi và thành công.

Mong bài này sẽ giúp ích cho mọi người.

  • Admin Quản trị viên

    Respect!! Lên vàng. Dù mình chả hiểu gì. Ai xài thì mới hiểu thôi.

Chatbox